X-AIR SÜRDÜRÜLEBİLİR SERA

SOHBET İŞLEVSELLİĞİ

Yetiştiriciler, Dijital Mahsul Yönetimi ile güçlendirilecek. Verilerinizi, videolarınızı, derecelendirmelerinizi ve bağlamınızı sohbet işlevi içinde tartışın.

l