X-AIR SÜRDÜRÜLEBİLİR SERA ÇÖZÜMÜ

X-AIR SÜRDÜRÜLEBİLİR SERA ÇÖZÜMÜNÜN FAYDALARI

Yeni yetiştirme teknikleri, günümüz seracılık sektöründe sürdürülebilir ve enerji verimli çözümler gerektirmektedir. Dalsem X-AIR Sürdürülebilir Sera Çözümünün Faydaları
Dalsem X-AIR Serası ile Dalsem, gelişmiş bir yetiştirme yöntemi sunar. Dalsem X-AIR Serasının faydaları arasında maliyet azaltma, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve daha az riskle maksimum verim, minimum girdi ve minimum atık bulunur.

Genel faydalar

 1. Doğal havalandırma yerine zorunlu havalandırma (yarı kapalı çözüm)
 2. Optimum iklim ve daha yüksek ortalama CO2 seviyesi sayesinde daha yüksek verim ve iyileştirilmiş kaliteli ürünler
 3. Yüksek yatırım getirisi
 4. Bilgi ve verilerin kombinasyonu sayesinde standartlaştırılmış süreçler ve yetiştiriciler için daha fazla kontrol
 5. Zorlu iklimlerde daha uzun yetiştirme süresi
 6. Daha iyi alan kullanımı, ekim alanı kaybı yok ve mahsul üretimi iş akışında kısıtlama yok
 7. Ekranlar kapalıyken havalandırırken ışık yaymaz
 8. Seradaki aşırı basınç, düzenli iklim kontrolü sağlar ve bitki hastalığı vakalarını azaltır
 9. Böcek ağı ile isteğe bağlı haşerelere karşı koruma
 10. Merkezi olmayan havalandırma sayesinde yayılan haşerelere karşı koruma
 11. Her tür mahsul için uygundur, örneğin: sebzeler, meyveler, çiçekler veya saksı bitkileri
 12. Tüm mahsul üretim yöntemleri için uygundur
 13. Tekli ve çift ekranlı sistemlere uygun
l