X-AIR SÜRDÜRÜLEBİLİR SERA ÇÖZÜMLER 

İKLİM OPTİMİZASYONU

Öncelikli amacımız sera iklim koşullarını iyileştirerek bitki büyümesini optimize etmektir. X-AIR Sürdürülebilir Sera Çözümü, bitki büyümesi ve gelişimine odaklanır. Ürünlerin büyümesinde sıcaklığın, ışığın ve havadaki nemin rolü çok önemlidir. X-AIR Vantilatör sayesinde, bitki büyümesini en üst düzeye çıkarmak için mükemmel iklim koşullarını birleştirmek için iklim koşulları iyileştirilebilir.

İklimin faydaları:

  1. İyileştirilmiş ve homojen (mikro) iklim
  2. Doğal koşullara benzeyen yukarıdan aşağıya hava işleme
  3. Asimilasyon aydınlatmasından gelen ısı yatay sirkülasyonla karışır
  4. Kuraklıklarda dalgalanma yok
  5. Mahsulün yukarıdan doğal ve optimum şekilde soğutulması
  6. Veriye Dayalı Yetiştirme Stratejisine dayalı olarak bitki koşullarına ilişkin iç görü
  7. Optimum iklimi korumak için hava değişikliklerine proaktif/ileriye yönelik tepki
  8. Gerçeklere dayalı karar verme, sera ikliminin optimizasyonu
  9. Anormalliklere hızlı yanıt
  10. Veriye Dayalı Yetiştirme Stratejisine dayalı olarak hata marjının azaltılması
l