X-AIR SÜRDÜRÜLEBİLİR SERA ÇÖZÜMÜ

HAFTALIK EĞİTİM VE İZLEME

Eğitim, Bitki Güçlendirme ilkelerine dayalı Veriye Dayalı Yetiştirme Stratejisinin uygulanmasında önemli bir husustur. LetsGrow.com uzmanları, haftalık bazda Veriye Dayalı Yetiştirme tekniklerinin kullanımı konusunda sizi, yetiştiricilerinizi ve ürün danışmanlarınızı eğitir. Bu oturumların özü, deneyimleri gerçekler ve sayılarla birleştirerek, verilerin ve bitki fizyolojisinin optimum kullanımı üzerine eğitimdir. Bu, çeşitli konumlarda ve büyük mesafelerde verilere dayalı olarak edinilen bilginin tekrar tekrar kullanılmasını sağlar. Seralarda fiziksel olarak bulunmadan sağlam kararlar verebileceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitim oturumlarının yanında, LetsGrow.com uzmanları X-AIR Sürdürülebilir Seranızın verilerini haftalık olarak izleyecektir. İzleme sürecinin başlangıç ​​noktaları veri analizleridir. Veri analizleri bittiğinde, LetsGrow.com mahsulünüz için ideal yetiştirme stratejisini ve hedef değerleri haritalandıracaktır. Bu, ideal yetiştirme stratejinize ulaşmak için alınması gereken gerekli eylemleri belirlemenizi sağlar.

l